Wednesday, May 25, 2011

Self-portrait 2011

(...)

2 comments:

  1. Và thế là hắn đã biến thành cục cơm nắm hai ngấn...

    ReplyDelete