Monday, May 2, 2011

I found some thorns on my chest. Will they disappear next morning when I wake up?

2 comments:

  1. Look pretty painfull and disturbing both works

    i found the concept great

    ReplyDelete
  2. Thiên đàng là gần đó. Thiên Chúa yêu thương bạn. Đọc Kinh Thánh của bạn.
    http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ma%C3%B9c+1&version=VIET

    ReplyDelete