Tuesday, December 28, 2010

A tree

Playing with colors and salt : )

5 comments:  1. Thành công đầu tiên đây chăng?

    ReplyDelete
  2. Làm gì có chiện đó, cũng chỉ là một thất bại nhục nhã khác với muối -_-*

    ReplyDelete
  3. @Chocosweet: Yes, eating salt, I used it for the effect : )

    ReplyDelete