Thursday, August 12, 2010

Serenity

- Pigment Ink 0.1, watercolors
- Sketch block A4

血染江山的画
怎敌你眉间一点朱砂
覆了天下也罢
始终不过一场繁华

[倾尽天下-乱世繁华]

Hán Việt:

Huyết nhiễm giang sơn đích họa
Chẩm địch nhĩ mi gian nhất điểm chu sa
Phúc liễu thiên hạ dã bãi
Thủy chung bất quá nhất trường phồn hoa

[ khuynh tẫn thiên hạ - loạn thế phồn hoa ]

No comments:

Post a Comment